ESTATE 2016 - FORMENTERA
ESTATE 2016 - TOUR USA
ESTATE 2016 - IBIZA
AUTUNNO 2016 - LA GRANDE CINA
ESTATE 2016 - TOUR SAN PIETROBURGO E MOSCA
Sardegna Free Beach